POST Performance Shake

In stock
0.00
(0 reviews) Write a review
WM6513HP
In stock
0.00
(0 reviews) Write a review
WM6513HP
6800
+
POST Performance Shake
In stock
0.00
(0 reviews) Write a review

Description

PAS stërvitjes, në trupin tuaj ndodhin procese të rëndësishme ndërtimi dhe rikuperimi. Muskujt relaksohen dhe ju fitoni masë muskulore, kockat dhe kërci rikuperohen nga stresi i stërvitjes. LR:GO POST Performance Shake mbështet trupin tuaj në ndërtimin e muskujve dhe e shoqëron atë në fazën e rikuperimit. 1,2,3


POST Performance Shake

Pas stërvitjes, është e rëndësishme t'i lejoni trupit tuaj një fazë të mjaftueshme pushimi - gjatë kësaj kohe ndodhin procese të rëndësishme rikuperimi dhe ngritjeje, të cilat janë vendimtare për suksesin tuaj të stërvitjes. Muskujt relaksohen dhe fillojnë të rriten.1,2 Kockat dhe kërci rikuperohen nga stresi i stërvit|jes.3